Vårterminen 2023

4/2           Byakonsert/allsångskonsert, Brändön                     kl.17.00                        Medv: Mona och Niklas Thorneus sång och dragspel                                                 Ulrik Björklund tenor

3/3           "Afton i Evert Taubes anda" konsert Ebeneser       kl. 19.00
                Solister: Lars Magnus Eriksson baryton och 
                              Ulrik Björklund tenor

21/4         Framträdande SPF Mjölkuden, Siljablolokalen        kl. 19.00
                 


30/4         Vårkonsert, Luleå Domkyrka                                     kl. 18.00
                Solister: Wilmer Heikkilä sång
                              Pontus Sundqvist sång   
          
14/5          Konsert Kulturens hus Luleå                                   kl. 18.00
                 Solist: Sissel Kyrkjebö 
                    
27/5         Pingstkonsert EFS-kyrkan                                        kl. 18.00
                 

                  
20/8         Körverket "Den Oändliga Resan" samt                   kl. 16.00-
                "All världens längtan"                                                    18.30

                  
               

 
                         

 
                                
                   

                 

                           

                 

 

   

                        

                                                             

En liten rubrik.