LGM är en sammanslagning
av Luleå Almänna manskör och Gammelstads manskör.
Kören firade sitt 100 årsjubileum 2008.
Luleå Gammelstads manskör är till numerären en av landets större manskörer. Kören framträder ca 12 gånger per år. Körens ledare och dirigent heter Lennart Johansson.
Lennart har studerat musik vid Framnäs musiklinje, Musikaliska Akademien i Stockholm samt vid Kungliga Operhögskolan, också den förlagd i Sthlm.

 

Lennart
Johansson