Vårterminen 2018
                                              
11/1               Körstart Stadsökyrkan.                      kl 19.00

25/2               Sånggudstjänst i                                   kl 17.00
                        Stadsökyrkan.

22/3               Byakonsert. Ängesbygården.          kl19.00

14/4               Konsert. Sankt Olovs kyrka              kl 16.00
                        Skellefteå tillsammans med
                        Skellefteås manskör.

30/4               Vårkonsert, Luieå Domkyrka           kl. 19.00
                        Gästsolister Emma Forss sång
                        och Rebecca Öhman sång.
                        Inträde 140 kr.

20/5              Pingstkonsert, Nederluleå Kyrka   kl. 18.00
                       Gästkör: Barnkören Chorus.
                        Andakt: Viktoria Rumann.
                        Fri entrè. Kollekt.

6/6                Mottagandet av utmärkelsen "Sveriges Fana" 
         
                       Fanan delas ut av HM Konungen vid ceremoni
                       på Soliden Skansen i Stockholm den 6 juni 2018.

10/6              Älvsby kyrka                                             kl 19.00
                        Körverket "Den Oändliga Resan" framförs
                        i Älvsby kyrka tillsammans med Mariakören,
                        Ny toner samt Älvsby kyrkokör under ledning
                        av Lennart Johansson.
                        Sånger om utvandringen till Amerika under       
                       18 och 1900 talet med text och musik av 
                        Lennart Johansson. Solist Eva Plumppu sopran.
                        Instrumentalensemble. Recitatör.
                        Fri entré. Kollekt.