Vårterminen 2020

16/1         KÖRSTART, Stadsökyrkan                                               kl. 19.00

27/2         Byakonsert, Brändön                                                        kl. 17.00

29/2         Körkonsert Stadsökyrkan                                                kl. 19.00                 tills med Mariakören

1/3           Gunnar Wiklundkonsert Boden                                       kl. 14.00

TILLS VIDARE INGA KONSERTER PGA PANDEMIEN

29/3         Sånggudstjänst Stadsökyrkan                                         UTGÅR 

30/4         Vårkonsert Luleå Domkyrka                              SENARELÄGGS 

31/5         Pingstkonsert, Nederluleå Kyrka                                     UTGÅR 

6/6           Körverket Den Oändliga resan EFS Luleå        SENARELÄGGS                  
               

 
                         

 
                                
                   

                
 

                           

                 

 

   

                        

                                                             

En liten rubrik.