Ht 2018
                                              
6/9                 
Körstart Stadsökyrkan.                                                            kl 19.00


16/9               
En "Herrlig" inbjudan                                                              kl 13.00-15.00
                         Till alla pojkar och män som      
                         vill prova på manskörsång.  Plats Ebeneser


18/10              
Byakonsert. Brändön                                                              kl 19.00


11/11              
Gudstjänst, Stadsökyrkan                                                      kl 17.00
                        
                        
8/12              
Julton, Luleå Domkyrka                                                           kl. 16.00 & 18.00
                        
                        
 16/12            
Julkonsert "Den Heliga Staden"  Nederluleå Kyrka        kl. 18.00
                 
       Tillsammans med Mariakören.
                         Solist: Wilmer Heikkilä.

                   

30/12             Årets Nyårskonsert, Kulturens Hus  stora salen                kl 18.00
                        En alldeles underbart magisk afton med sånger ur den svenska                                            sångskatten som tex Evert Taubes Fragancia, Håll mitt hjärta av                                            Björn  Skifs,  Följ mig bortåt vägen av Povel Ramel,                                                                      Gudlet blev till sand ur Kristina från och många fler.                                                                    Solister: Fantastiska Karin Paulin och Stjärntenoren Ulric                                                          Björklund.