Vårterminen 2019
                         Se mer under flik AKTUELLT 
                    
27/1               
Sånggudstjänst Stadsökyrkan.            kl 17.00


1/3              
   Körkonsert, Luleå Domkyrka                kl 19.00
                               
                         
21/3              
Byakonsert. Sörbyakyrkan                    kl 19.00


6/4                 
Körkonsert, Stadsökyrkan                    kl 16.00
                         Skellefteå o Bureå manskörer
                        

30/4              
Vårkonsert, Luleå Domkyrka                 kl. 19.00
                         Solist: Oscar Sundbaum sång och gitarr

7/5                 Framträdande Sunderby Sjukhus         kl. 12.00     

 9/6               
Pingstkonsert, Nederlueå kyrka            kl. 18.00
                 
       Solist: Oscar Sundbaum sång och gitarr
                         

                  

                                                     
                    
Höstterminen 2019

12/9             START           

 30/12          Nyårskonsert, Kulturens hus, Luleå       kl. 18.00
                          "Vi minns Gunnar Wiklund" 

                         

 
                                
                   

                
 

                           

                 

 

   

                        

                                                             

En liten rubrik.