Välkommen till LGMs´ hemsida

LGM är en sammanslagning
av Luleå manskör och Nederluleå manskör som firade 90 årsjubileum 1999.Kören firade således 100 år 2009." Som en örn mot solen stiger sången upp" sjöng kören för 100 år sedan, och denna sång finns   fortfarande med  på repertoar.Körens första dirigent var P E R Englund 
  

Luleå- Gammelstads manskör har idag c.a 60 medlemmar som repeterar en gång

per vecka. Sångarnas engagemang , goda kamratskap samt god musikalisk ledning
genom åren, har förnyat kören med nya medlemmar och ny repertoar.
Kören framträder c.a 12 ggr/år i olika sammanhang och har förutom konsertturnéer
i grannländerna Norge och Finland även turneat i USA ett par ggr. Körens nuvarande
dirigent ( sedan 1993 ) heter Lennart Johansson och kommer från Luleå. Lennart
har studerat musik vid Framnäs musiklinje samt musikhögskolan i Stockholm.
Bilden från 100 års jubiléet. ( Klicka på bilden så blir den större )  

 

En nöjd körledare
efter konserten " Den
oändliga resan"  i
Luleå Domkyrka
20/6 2017
                                      
                                         
 

Ur Pingstkonserten 2017
                                      
                                         

 

Lennart Johansson

Körens ledare,dirigent,tonsättare och arrangör. Körens ledare,dirigent,tonsättare och arrangör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikaresa
Norgekör på besök
Gran Canaria